ich – infektsiya sodir sifatida? Davolash va kasalliklar oldini olish
ich – infektsiya sodir sifatida? Davolash va kasalliklar oldini olish

Ich terlama - bir kasallik, qaysi infektsiya shaklida ichak bo'lib o'tadi. Shu bilan bir vaqtda u butun limfa tizimi ta'sir, klinik rasm…